ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่เพียงผู้เดียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่เพียงผู้เดียว

AngelBiss ขยายผู้จัดจำหน่ายอย่างรวดเร็วทั่วโลกตั้งแต่ปี 2017 นี่คือผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว

สำหรับหัวออกซิเจน:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

อินเดีย

อิรัก

มาเลเซีย

ประเทศไทย

เนปาล

เครื่องดูด

Thailand
Pakistan
Iraq

ประเทศไทย

ปากีสถาน

อิรัก

การกระจายกลยุทธ์

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

อินเดีย

อิรัก

มาเลเซีย

เนเธอร์แลนด์

ยูเครน